Etapy instalacji studni głębinowej wraz z przyłączem wody

Zanim zdecydujemy się na zamontowanie studni głębinowej, warto wiedzieć, z jakich etapów składa się budowa studni. Najpierw trzeba znaleźć firmę, która się tym zajmie. Po rozmowie telefonicznej do klienta przyjeżdża przedstawiciel firmy zajmującej się studniami głębinowymi.

Wykonanie odwiertu studni głębinowej oraz czyszczenie otworu

Trzeba ustalić z przedstawicielem nie tylko miejsce, w którym dojdzie do wywiercenia studni głębinowej, ale również datę wiercenia studni i termin wykonania późniejszego przyłącza. Dodatkowo z przedstawicielem można od razu ustalić cenę studni oraz szacunkową głębokość. Jeśli chodzi o domy jednorodzinne, wystarczy zgłosić zamiar wykonania studni głębinowej, gdyż jest to robota budowlana, która nie wymaga specjalnego pozwolenia na budowę. W pierwszym etapie następuje wiercenie otworu pod rury osłonowe. Wiercenie rozpoczyna się od użycia rury osłonowej metalowej. Takie wydajne studnie głębinowe w Bielsku to dobre rozwiązanie nie tylko dla domów jednorodzinnych. Po wywierceniu otworu następuje spawanie rur osłonowych metalowych. Wykonuje się najczęściej spaw ciągły. Jest to spaw wykonywany dwukrotnie po obwodzie rury metalowej. Dzięki temu zagwarantowana jest idealna szczelność rury. Dopiero w kolejnym etapie następuje dowiercenie do warstwy wodonośnej. Nie od razu wierci się studnię do tej warstwy. Tu trzeba skorzystać ze specjalnego młota 5 – calowego z koronką. Warstwę wodonośną przewierca się, aż do uzyskania potrzebnej ilości wody.

Dopiero w następnym etapie można oczyścić otwór. Korzysta się z wydajnych sprężarek, które zapewniają dokładne oczyszczenie wody z piasku i ze zwiercin. Następnie do studni wprowadza się rury PCV oraz rury filtracyjne. W kolejnych etapach przeprowadza się żwirowanie oraz wybór pompy głębinowej. Później można już dokonać przyłącza wody studziennej.