Co powinniśmy wiedzieć o psychoterapii?

Psychoterapia to zbiór metod leczenia względnie trwałych zaburzeń oraz dysfunkcji psychicznych a przede wszystkim zaburzeń nerwicowych jak i osobowości. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie diagnozuje się chorobę lub zaburzenie a pacjent potrzebuje pomocy.

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o psychoterapii

Cele skuteczna psychoterapia w Łodzipsychoterapii ukierunkowane są głównie na zwiększenie integracji osobowości pacjenta, zmianę stosowanych mechanizmów obronnych oraz zmianę jego zachowań, postaw i przekonań a także rozwój kompetencji emocjonalnych, zmianę w postrzeganiu świata i innych ludzi a to wszystko przekłada się na zwiększoną adaptację i komfort życia danej osoby. Skuteczna psychoterapia w Łodzi ma za zadanie wprowadzić zmiany, które utrzymają się po zakończeniu terapii i dlatego jest to proces długotrwały. Podczas leczenia bardzo ważną kwestią jest postawa w stosunku do pacjenta. Rolą terapeuty nie jest przytakiwanie lub zapewnianie pacjenta o jego wspaniałości, a przede wszystkim poznanie i pokazanie mu jaki jest naprawdę i co się z nim dzieje, nawet jeśli to nie jest przyjemne. Wiąże się z tym neutralna postawa terapeuty. Polega ona na niedzieleniu się własnymi przekonaniami oraz opiniami, nieudzielaniu porad a także nieingerowaniu w życie pacjenta. Nie powinien on także ujawniać informacji o sobie ani pokazywać czy zgadza się z tym co mówi do niego chory. Wszystko to jest po to, aby pacjent mógł się wszystkiego o terapeucie domyśleć, gdyż to dostarcza informacji o tym kim jesteśmy.

Dobry terapeuta nie powinien zaspokajać wszystkich potrzeb emocjonalnych chorego lecz wskazuje z czego one wynikają oraz w jaki sposób wpływają na jego funkcjonowanie. Nie powinien on również krytykować osób z otoczenia pacjenta, ale pokazuje mu w jaki sposób on funkcjonuje w relacjach.