Zgłaszamy szkodę powypadkową

 

Niezależnie od tego, czy jesteśmy kierowcami w firmie transportowej lub spedycyjnej, czy wyjeżdżamy do pracy bądź na wypoczynek- zobligowani jesteśmy do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie jest naszą gwarancją na drodze wypadku bądź kolizji drogowej oraz podstawą do wypłaty świadczenia.

Wypadek komunikacyjny – postępowanie podczas zgłoszenia

poważne wypadki samochodowe w Unii EuropejskiejCzasami poważne wypadki samochodowe w Unii Europejskiej są wynikiem braku nierozważności kierowców bądź nawet ich zmęczenia. Przemęczony kierowca chcąc zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym uczestnikom ruchu powinien zatrzymać się w odpowiednim miejscu na odpoczynek lub- jeśli to możliwe- zamienić się miejscami z pasażerem, jeżeli ten posiada uprawnienia do kierowania pojazdem. Niestety nie zawsze udaje nam się uniknąć kolizji. W związku z tym ważne jest, aby wiedzieć, co należy przygotować chcąc zgłosić szkodę. Zazwyczaj mamy 3 możliwości, aby zarejestrować swój wniosek, jednakże często najszybszym sposobem załatwienia formalności jest skontaktowanie się z ubezpieczycielem telefonicznie. Podczas rozmowy ustalamy termin spotkania z rzeczoznawcą oraz wybieramy warsztat naprawy auta (o ile posiadamy dodatkowy pakiet AC oraz PWD asisstance ), który współpracuje z naszym towarzystwem. Jeżeli uda nam się zorganizować pomoc mechanika- rzeczoznawca nie będzie potrzebny, ponieważ współpracujący z ubezpieczycielami specjaliści posiadają uprawnienia do wykonywania oględzin. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentów takich jak oświadczenie z miejsca zdarzenia, w którym koniecznie musimy zawrzeć dane sprawcy oraz numer jego polisy ubezpieczeniową, jeśli to możliwe dołączamy również dokumentację z posterunku policji potwierdzającego zdarzenie. Ponadto konieczne będzie przygotowanie prawa jazdy kierowcy, dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport lub dowód osobisty) oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Dobrze jest dołączyć do wniosku także dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia.

Pamiętajmy, że chcąc zarejestrować szkodę z ubezpieczenia autocasco mamy na to termin do 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, w przypadku OC- tak samo jak w innych sytuacjach czyli do 2 lat od momentu zaistnienia zdarzenia. Dobrze jest zawsze zgłosić szkodę, niezależnie od tego, czy wymagany termin już upłynął, ponieważ wtedy posiadamy oficjalne oraz ostateczne stanowisko ubezpieczyciela w swojej sprawie.