Zbiorniki na wodę

 

Woda to jedno z najcenniejszych, ale niedocenianych powszechnie dostępnych dóbr na ziemi. Nie zawsze i nie wszędzie jednak jest do niej nieograniczony dostęp. Są sytuacje, w których niezbędne jest zmagazynowanie i dostarczenie wody w miejsca, gdzie jej brakuje.

Zbiorniki na wodę z plastiku

plastikowe zbiorniki na wodęSusza i powódź może dać bardzo podobny w skutkach niedobór wody zdatnej do picia. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i zwierząt hodowlanych. W sytuacjach awarii sieci wodociągowych władze samorządowe maja obowiązek zapewnienia dostępu do wody pitnej. Niegdyś służyły do tego beczkowozy, dziś jednak najbardziej popularnym i wygodnym sposobem są plastikowe zbiorniki na wodę. Rozwiązanie to umożliwia optymalne wykorzystanie transportu, nie blokując pojazdów rozwożących wodę – pojemniki te mogą pozostawać w wyznaczonych miejscach i podlegać wymianie. Zbiorniki na wodę wykonane są z polietylenu, który podlega recyklingowi, i posiadają różne pojemności. Umożliwia to, w terenach o rozproszonej infrastrukturze zabudowy indywidualne zaopatrywanie mieszkańców i zwierząt  w wodę pitną. Pojemniki o dużym litrażu mogą służyć do gromadzenia wody deszczowej przy gospodarstwach rolnych. Problemem rolników jest też skażenie wody rzek i zlewisk, co bardzo często wymusza ograniczenie dostępu zwierzętom hodowlanych do naturalnych zbiorników. Wówczas idealnym i jedynym rozwiązaniem jest transportowanie wody zdatnej bezpośrednio na pastwiska.

Pojemniki na wodę służą nie tylko do dostarczania i przechowywania wody w miejscach, gdzie jest to niezbędne. Znalazły zastosowanie również jako metoda obciążania konstrukcji takich, jak sceny, banery reklamowe, ściany telebimów ze względu na funkcjonalność, łatwość transportu i stosunkowo niskie koszty wynajmu i eksploatacji.