W czym pomoże nam notariusz

Kupno domu lub mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji życiowych, stanowiących najważniejszy zasób naszej rodziny, dlatego wybór notariusza, któremu ufamy, jest bardzo istotnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji

Kupno nieruchomości tylko w obecności notariusza

notariusz bydgoszczW wielu przypadkach jedynym sposobem uzyskania funduszy na zakup domu będzie kredyt hipoteczny, dlatego ważne jest, aby być dobrze poinformowanym o zaletach i wadach oraz wspaniałej ofercie, jaką oferuje rynek.  Notariusz interweniuje w realizacji dwóch umów, zakupu i sprzedaży nieruchomości oraz kredytu hipotecznego. Ważne jest jednak, aby przed dokonaniem transakcji umowy zakupu zwrócić się do notariusza z prośbą o rewizję dokumentów nieruchomości i udzielenie stronom porad prawnych. W obecności notariusza ustalony zostanie fakt o tym, że właścicielem nieruchomości staje kupujący. Nieruchomość służy jako gwarancja kredytu, tylko w przypadku niewywiązania się z płatności, wtedy bank może pozwać dłużnika o zapłatę, a w skrajnym przypadku nieruchomość może zostać zlicytowana na aukcji. Zarówno podatki, jak i opłaty notarialne należy uiścić bezpośrednio u osoby do tego uprawnionej, a jest nią notariusz bydgoszcz, ponieważ jest on odpowiedzialny za obliczanie i potrącanie podatków lokalnych za zakup nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że wszystkie wydatki, w tym podatki i opłaty, które zostaną poniesione przy zakupie nieruchomości, są rozpatrywane w wiążącej ofercie udzielonej przez Bank, tak aby kupujący znał je z wyprzedzeniem i był gotów stawić im czoła. Bez wątpienia posiadanie nieruchomości jest jednym z najważniejszych osiągnięć w naszym życiu.  

Oprócz uzyskania korzyści emocjonalnych, takich jak poczucie wolności, wiąże się także z korzyściami finansowymi, jak na przykład długoterminowe inwestycje oraz zwiększona zdolność kredytowa, dlatego należy zadbać przy jej zakupie o każdy nawet najdrobniejszy szczegół prawno-finansowy.