Obrażenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego

 

Wystarczy tylko chwila nieuwagi, a czasem tylko niefortunny zbieg okoliczności, że codzienna podróż kończy się kolizją. Warto w tej sytuacji wiedzieć, co musimy zrobić, aby przestrzegać prawa i nie mieć później żadnych problemów z uzyskaniem odszkodowania.

Jak postępować po wypadku komunikacyjnym?

obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnymUczestnik zderzenia i ranny w wypadku mają roszczenia wobec sprawcy zdarzenia o naprawienie szkody bez względu na to, czy obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym są dostrzegalne, czy też nie. Dlatego pierwszym i podstawowym krokiem jest ustalenie danych osobowych sprawcy lub danych jego polisy ubezpieczeniowej. Podstawowym zachowaniem zarówno uczestników, jak i sprawcy zdarzenia jest powiadomienie odpowiednich służb o incydencie. Mowa tutaj przede wszystkim o policji. Jeśli wśród uczestników są osoby, które odniosły obrażenia ciała, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie służby pogotowia ratunkowego. Obecność tych służb pomoże nam uzyskać informacje o przyczynach wypadku, jego przebiegu, stopniu uszkodzenia pojazdów oraz odniesionych obrażeniach w wyniku zdarzeń. Na nas jako ofiarach w takiej sytuacji spoczywa ciężar zadbania o adnotację w notatce policyjnej dotyczącej naszego udziału w wydarzeniu. W przypadku, gdy zwracamy się do ofiary wypadku drogowego, musimy uważać, aby zebrać dokumentację związaną z leczeniem. Bardzo częstym błędem popełnianym przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych jest odmowa pozostania w szpitalu.

Poszkodowany nie powinien próbować zwiększać rozmiaru szkód. Oznacza to, że bezpośrednio po incydencie, zarówno ofiara, jak i sprawca, muszą postępować zgodnie z prośbami policji i ratowników medycznych. Takie zachowanie w późniejszym procesie jest bardzo często podnoszone przez firmy ubezpieczeniowe.