Nasze prawa w Anglii

przeprowadzki na kierunku Polska - Anglia

Jako obywatele nie tylko Polski, lecz także Unii Europejskiej mamy prawo stałego pobytu w każdym państwie członkowskim. Znacznie skłoniło to Polaków do przeprowadzek do Anglii, zarówno w celu zarobkowym jak i także na stałe.

Nasze uprawnienia na terenie Anglii

przeprowadzki na kierunku Polska - AngliaMożemy więc zauważyć, że przeprowadzki na kierunku Polska – Anglia stały się coraz bardziej powszechne. Dzieje się tak ze względu na szereg praw, które nam tam przysługują. Do tych praw należą na przykład prawa wyborcze na terenie Anglii. Posiadamy czynne i bierne do Parlamentu Europejskiego według kryterium miejsca zamieszkania, możemy także korzystać z biernych i czynnych wyborów samorządowych na terenie Anglii. Przysługuje nam także prawo do korzystania z opieki konsularnej, które obejmuje pomoc w wypadkach śmierci, wypadków, chorób, aresztowań, pomoc ofiarom przestępstw i ułatwienie powrotu. Na terenie Anglii przysługuje nam także prawo do petycji do Parlamentu Europejskiego oraz skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, lecz tylko w przypadku niewłaściwego funkcjonowania instytucji, organu, jednostki UE. Obejmuje nas także prawo do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na terytorium Anglii. Widzimy więc, że posiadamy obywatelstwo unijne, które przyznaje nam szereg praw, gdy mieszkamy w Anglii. Regulacje te to element zbliżania obywatela do UE jako do ogranizacji międzynarodowej, element walki z tzw. deficytem demokratycznym. Podejmowane środki mające na celu pokazanie obywatelom, że ma rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Wielu z nas oceniając bliskich i znajomych, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę z Polski do Anglii sądzą, że nie będą oni mieć tam wcale żadnych praw i będą oni traktowani jak zupełnie obcy element. Jednak określone regulacje pokazują, że jest inaczej.