Kasa marki Elzab

Mogłoby się wydawać, że posiadanie kasy w firmie stanowi jakieś utrudnienie, jednak jest wręcz przeciwnie. Ponadto klienci mają pewność, że firma działa legalnie i odprowadza podatki do Urzędu Skarbowego, zatem wszyscy na tym korzystamy.

Jakie funkcje spełnia kasa fiskalna?

kasy fiskalne online elzabJeżeli chcemy prowadzić działalność, to najpierw musimy ją zarejestrować i zgłosić w odpowiednich instytucjach. To czy będziemy musieli mieć kasę fiskalną, zależy od rodzaju i formy działalności. Głównym kryterium kwalifikującym przedsiębiorców do posiadania kasy fiskalnej są ich roczne obroty. Jeżeli w ciągu roku przekroczymy określony pułap obrotów, to od kolejnego miesiąca musimy prowadzić sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej. W przypadku nowych firm prowadzących sprzedaż detaliczną lub świadczących usługi, kasę fiskalną należy nabyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności. Ustawa o podatku od towarów i usług co roku dodaje do listy przedsiębiorców te branże, które są zobowiązane nabyć kasy fiskalne online Elzab czy dowolnej innej firmy. Różnica pomiędzy nimi, a zwykłymi modelami polega na tym, że trzeba im zapewnić stały dostęp do internetu, ponieważ automatycznie przesyłają one określone dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). To znacznie znacznie ułatwienie, ponieważ nie trzeba każdego miesiąca drukować raportów fiskalnych, gdyż są one samoczynnie wysyłane do odpowiedniego działu Urzędu Skarbowego. Obsługa kasy wygląda tak samo jak klasycznych, które nie mają wbudowanego modemu WiFi czy GPRS.

Nowoczesne kasy fiskalne nie wykonują już kopii na rolce znajdującej się wewnątrz, ponieważ wszystkie dane są zapisywane w pamięci. Mogą one być w wersji stacjonarnej oraz mobilnej, zatem sprawdzą się w każdej działalności, gdzie wymagana jest kasa online.