Jak dzielić odpady?

Istnieje wiele klasyfikacji odpadów. Głównie dzielone są ze względu na ta czy są bezpieczne, czy niebezpieczne. Szczegółowy podział  znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Tam możemy znaleźć pełną specyfikację. Odpady dzielimy na kilkanaście grup.

Specyfikacja oraz kody

kody odpadówWśród odpadów możemy wyszczególnić podgrupy, dzielone są ze względu na ich źródło powstania. Wyróżniamy odpady kopalniane, rolnicze, odpady z drewna, z przemysłu skórzanego, odpady związane z ropą naftową, przemysłu nieorganicznego, produkcji powłok ochronnych, z przemysłu fotograficznego, związanych z branżą metalową, obróbką ciekłych paliw, odpady z rozpuszczalników, odpady z budowy, medyczne, odpady powstałe w procesie uzdatniania wody oraz odpady komunalne. Cała ta specyfikacja pomaga w uporządkowaniu odpadów oraz troszczeniu się o środowisko. Stworzone zostały specjalne kody odpadów, które umożliwiają nam dokładne określenie do jakiej grupy można je przypisać. Kody składają się z sześciu cyfry a niebezpieczne mają dodatkowe oznaczenie w postaci gwiazdki *. Odpadami są wszystkie przedmioty, które nas otaczają i się ich pozbywamy. Klasyfikacja pomaga uporządkować gospodarkę zasobami oraz czuwać nad ochroną środowiska. Bardzo ważne jest to w szczególności przy odpadach zagrażających życiu bądź ekosystemowi. Regulacje prawne, które są stworzone po to nie doszło do przesadnego do zbytniego skażenia.

Warto też zwrócić uwagę na odpady pochodzenia medycznego, gdyż gdyby nie takie rozporządzenie oraz zaostrzone i sprecyzowane specyfikacje na śmietnikach moglibyśmy spotkać różne rzeczy. Kolejną sprawą jest to że wiele odpadów możemy wykorzystać powtórnie. Warto też zwrócić uwagę na własne gospodarstwa. I jeśli nie musimy produkować odpadów to tego nie róbmy.