Elementy składowe układów pneumatycznych

przewody pneumatyczne

Układy pneumatyczne są to zespolone systemy wykorzystujące do działania sprężone powietrze. Istnieje kilka najważniejszych elementów, które wchodzą w skład tych układów i są praktycznie niezbędne do jego prawidłowego działania.

Przewody pneumatyczne – podstawą układu

przewody pneumatycznePodstawowym elementem są najlepszej jakości przewody pneumatyczne, przez które przepływa sprężone powietrze wywołujące działanie urządzenia znajdującego się na końcu układu. Przewody te można łączyć poprzez szybkozłączki pneumatyczne, które przyspieszają montaż poszczególnych elementów systemu pneumatycznego. Dodatkowo przewody muszą być odporne na działanie wysokiego ciśnienia, które w układzie może sięgać kilkadziesiąt barów. Kolejnym elementem, który odpowiada za odpowiednie dawkowanie sprężonego powietrza do urządzeń są elektrozawory pneumatyczne umożliwiające otwarcie bądź zamknięcie przepływu. Elektrozawory mogą być sprzężone z urządzeniem, przy którym układ pneumatyczny jest podłączony i sterowany poprzez regulację ustawień krzywek tej maszyny. Kolejnym elementem składowym są siłowniki pneumatyczne czyli urządzenia mające na celu wykonanie jakiegoś ruchu. Istnieje wiele wiele rodzajów siłowników, które możemy grupować według siły, kierunku działania, wielkości czy długości skoku. Istotnym elementem systemów pneumatycznych są tak zwane osuszacze z filltrami. Mają one za zadanie zbierać ze sprężonego powietrza parę wodną oraz ewentualne zanieczyszczenia zanim dostaną się do urządzenia znajdującego się na końcu układu.

Ma to na celu utrzymanie na przykład siłownika w czystości a przez to wydłużenie jego żywotności. Układy pneumatyczne mają zastosowanie praktycznie na każdym kroku dlatego każdy może dobrać poszczególne elementy do własnych wymagań i stworzyć swój niepowtarzalny system urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem.