Wszystko o szkoleniach okresowych z bhp

Szkolenia z bezpieczeństwa pracy kojarzą nam się zazwyczaj z nudnym obowiązkiem. Nie musi to jednak wyglądać jak senny wykład i odpękanie wymaganych godzin szkolenia. Tematy związane z bhp są ciekawe, a przedstawiona wiedza może realnie przyczynić się do ochrony naszego zdrowia i życia. Oczywiście możemy też poznać zasady zwiększające ergonomię pracy.

Co i jak z tym szkoleniem okresowym?

szkolenia okresowe rzeszówKodeks Pracy nakłada na pracodawcę organizowanie dla pracowników szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych bhp. Pracodawca nie musi osobiście szkolić podwładnych. W tym celu może wynająć zewnętrzną firmę lub zatrudnić osobę na stanowisku inspektora/specjalisty do spraw bhp. Jeśli zakład zatrudnia więcej niż 100 pracownika to ma wręcz obowiązek stworzyć u siebie odrębną służbę bhp. Odpowiedni specjaliści wiedzą w jaki sposób przeprowadzać szkolenia okresowe rzeszów i jak dostosowywać materiał do słuchaczy. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń zależy od stanowiska pracownika i wykonywanej pracy. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych szkolenie powinno odbyć się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jeśli w ich pracy występują szczególnie duże zagrożenia to przeprowadzamy je częściej, czyli około raz na rok. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób ugruntowujemy wiedzę i umiejętności z zakresu bhp oraz aktualizujemy ją o nowe wytyczne. Szkolenie kończy się zawsze egzaminem i wystawieniem zaświadczenia dla osób z pozytywnym wynikiem.

Są wyjątki kiedy pracownik może być zwolniony ze szkolenia okresowego. Jeśli ktoś posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia na tym samym stanowisku u innego pracodawcy to nie ma powodów, żeby przechodził je jeszcze raz. Wszystkie zaświadczenia muszą być przechowywane w aktach osobowych osób zatrudnionych, ponieważ mogą być wymagane podczas kontroli.