Wnioskowane o zezwolenie na wycinkę drzew

W ostatnim miesiącu problemem była wycinka drzew w Knurowie. Bardzo duża liczba osób uzyskała zezwolenie na wycinkę drzew. Niektórzy jednak dokonywali czynności takiej jak wycinka drzew w Knurowie w sposób całkowicie nielegalny.

Procedura składania wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew

Najlepszym sposobem na zezwolenie i legalny sposób na to, by wycinka drzew w Knurowie nie okazała się dla nas w żaden sposób problematyczna jest złożenie odpowiedniego wniosku o zezwolenie. Przepisy w polskim prawie stanowią, że wniosek ten możemy złożyć osobiście lub za pomocą naszego pełnomocnika. Takim pełnomocnikiem może być na przykład nasz przedstawiciel ustawowy w przypadku, gdy nie posiadamy pełnej zdolności do czynności prawnej lub nasza zdolność do czynności prawnych jest niekompletna. Legalna wycinka drzew w Knurowie jest więc w zupełności możliwa. Sama procedura składania wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew w Knurowie jest jednak skomplikowana i długotrwała. W zależności od tego czyją własnością jest nieruchomość, z której chcemy wyciąć określone drzewa lub krzewy, wniosek musimy kierować do konkretnego urzędu. W wypadku, gdy jest to nasza własność wystarczy złożyć wniosek o dokonanie czynności, jaką jest wycinka drzew w Knurowie do odpowiedniego urzędu gminy. Sytuacja komplikuje się, gdy sama nieruchomość jest wpisana na listę dziedzictwa historycznego i jest uważana za odpowiedni zabytek chroniony specjalnymi przepisami ustawowymi. Wtedy raczej nie uzyskamy odpowiedniego zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.

Podsumowując, możemy uzyskać zgodę na dokonanie czynności jaką jest wycinka drzew w Knurowie poprzez złożenie wniosku w stosownym urzędzie. Musimy jednak zawsze pamiętać o tym, by nasz wniosek nie był kompletnie bezzasadny.