Automatyka zabezpieczeniowa dla twojej firmy

 

Mogę się poszczycić tym, że moja firma jest jednym z największych producentów ciastek w kraju. Codziennie wytwarza tysiące przysmaków, które są sprzedawane w sklepach na terenie całej Polski, a także eksportowane za wschodnią i zachodnią granicę.

Skuteczne działanie elektroenergetyki zabezpieczeniowej

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowaKażda przerwa w pracy zakładu wiąże się z opóźnieniami w dostawach i co za tym idzie, ze stratami finansowymi firmy. Dlatego, żeby zmniejszyć ryzyko takich przestojów, postanowiłem zabezpieczyć moje przedsiębiorstwo nowoczesnym systemem zapobiegającym przerwom w dostawach energii elektrycznej. Taki system umożliwia nieprzerwaną pracę zakładu w razie planowanych lub nie, przerw w dostawie prądu z sieci. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dzieli się na dwa główne rodzaje. Są to: automatyka zabezpieczeniowa eliminacyjna i automatyka zabezpieczeniowa restytucyjna. Pierwsza z nich, ma za zadanie wykrywać, przy pomocy stale pracujących czujników, wszelkie zakłócenia powstające w sieci energetycznej zakładu i niwelowanie ich negatywnych skutków, na przykład poprzez przełączenie systemu do zapasowego źródła zasilania. Automatyka restytucyjna z kolei działa tylko wtedy, kiedy dojdzie do awarii. Jej zadaniem jest przywrócenie sieci do pierwotnego stanu, kiedy awaria zostanie usunięta, lub zostanie przywrócone zasilanie z sieci energetycznej. Istnieje także trzeci typ automatyki zabezpieczeniowej, tak zwana automatyka prewencyjna. Jej zadaniem jest zapobieganie przełączeniu systemu na zasilanie awaryjne w razie wystąpienia krótkiego skoku napięcia.

Od kiedy w mojej firmie został zainstalowany system automatyki zabezpieczeniowej, ani razu nie doszło do przerwy w pracy spowodowanej brakiem energii elektrycznej. Dzięki tej jednej inwestycji, moja firma odnotowała znaczny wzrost wydajności pracy.